home

Tất cả  (ALL)

‘Visa’ (thị thực) mang ý nghĩa “xác nhận cho phép nhập cảnh” của một quốc gia công nhận người nước ngoài có thể nhập cảnh hoặc là “Giới thiệu nhập cảnh của lãnh sự” đối với việc người nước ngoài xin phép nhập cảnh.

Công dân khi muốn xuất cảnh ra nước ngoài phải đem theo hộ chiếu còn hiệu lực để xin visa tùy theo mục đích xuất cảnh (trong trường hợp cần thiết) tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của nước dự định nhập cảnh. Tuy nhiên, nếu công dân xuất cảnh đến một trong 90 nước đang ký hiệp định miễn thị thực với Hàn Quốc thì có thể nhập cảnh vào nước đó trong khoảng thời gian theo quy định của hiệp định mà không cần xin visa từ trước.

Về nguyên tắc, Visa là điều kiện cơ bản để nhập cảnh do đó người nước ngoài dự định nhập cảnh vào Hàn Quốc phải xin visa từ trước, tuy nhiên trong một số trường hợp, người nước ngoài không cần visa cũng có thể nhập cảnh vào Hàn Quốc, ví dụ công dân của quốc gia ký hiệp định miễn thị thực với Hàn Quốc.

“Hộ chiếu” là loại giấy tờ tùy thân có chức năng như chứng minh thư, ghi các thông tin cá nhân như quốc tịch của công dân, có ý nghĩa là giấy tờ do chính phủ cấp nhằm yêu cầu quốc gia mà công dân sẽ nhập cảnh đảm bảo tiện ích và bảo vệ cho công dân của mình. Hộ chiếu bao gồm hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao và tùy theo số lần có thể xuất cảnh mà phân loại thành hộ chiếu một lần và hộ chiếu nhiều lần.

본 부분은 페이지 네비게이션 부분입니다.

1
  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보