home

Tất cả  (ALL)

<Du học sinh người nước ngoài> nói đến những người nước ngoài đang lưu trú tại Hàn Quốc nhằm mục đích học tập hay nghiên cứu. Chương trình học mà du học sinh người nước ngoài có thể nhập học gồm chương trình đào tạo tiếng Hàn Quốc cho đối tượng là học sinh người nước ngoài, hay các chương trình chính quy hoặc ngắn hạn có cùng điều kiện học tập đồng nhất với học sinh Hàn Quốc.

Du học sinh người nước ngoài để có thể nhập cảnh vào Hàn Quốc thì phải được cấp thị thực (VISA) tương ứng như: Tổng hợp ngắn hạn (C-3), Đào tạo tổng hợp (D-4), hay Du học (D-2) từ cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc tại nước ngoài. Tuy nhiên, công dân của quốc gia chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc hay công dân của quốc gia được Bộ trưởng Bộ Tư pháp thảo luận ý kiến với Bộ trưởng Bộ ngoại giao rồi chỉ định cũng có thể nhập cảnh vào Hàn Quốc nếu nhận được <Giấy phép nhập cảnh dành cho người nước ngoài> thay cho thị thực (VISA).

Nếu du học sinh người nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc trên 90 ngày thì trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh phải đăng ký Thẻ cư trú dành cho người nước ngoài, và trong thời gian lưu trú tại Hàn Quốc nếu có thay đổi về việc đăng ký thẻ cư trú dành cho người nước ngoài đó thì phải khai báo xin thay đổi, cũng như nếu thay đổi nơi lưu trú thì cũng phải khai báo xin thay đổi nơi lưu trú.

Du học sinh người nước ngoài nếu muốn làm thêm thì phải được cấp giấy phép lao động ngoài giấy phép lưu trú. Du học sinh người nước ngoài sau khi kết thúc khóa học có thể xuất cảnh về nước hay sang nước thứ 3, hoặc cũng có thể theo học tiếp tại các cơ quan giáo dục ở bậc cao hơn hay có thể làm việc tại Hàn Quốc.

본 부분은 페이지 네비게이션 부분입니다.

1
  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보