home

Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, thanh thiếu niên

Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, thanh thiếu niên
Điều trăn trở của mỗi bậc cha mẹ là làm thế nào để bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên an toàn hơn trong bối cảnh tội ác liên tục xảy ra đối với trẻ em, thanh thiếu niên. Nội dung này hướng dẫn các bậc cha mẹ về các loại tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, thanh thiếu niên, cách đối phó khi vấp phải những tình huống đó trong thực tế và cách phòng tránh.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보