home

Ly hôn

Ly hôn
Có hai phương thức ly hôn chính là thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn. Trường hợp hai vợ chồng đồng ý ly hôn thì có thể thỏa thuận ly hôn, trường hợp không thỏa thuận được thì có thể nộp đơn ly hôn ra Tòa. Nội dung này cung cấp thông tin pháp lý về thủ tục và phương thức ly hôn, các vấn đề về tài sản như phân chia tài sản, bồi thường khi ly hôn cũng như các vấn đề về con cái như quyền giám hộ, quyền nuôi con, quyền thăm nom và cấp dưỡng nuôi con. Ngoài ra, nội dung này cũng hướng dẫn cách ứng phó nếu bạn bị vợ hoặc chồng kiện ly hôn hoặc bị kiện vì bạo lực gia đình.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보