home

Giao thông/Lái xe

Giao thông/Lái xe
Luật giao thông là những tiêu chuẩn nhằm đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt bằng cách ngăn ngừa các mối nguy hiểm và chướng ngại vật giao thông xảy ra trên đường. Các luật giao thông này cần phải được tuân thủ để sử dụng ô tô an toàn và mang lại sự tiện lợi trong cuộc sống.Nội dung này cung cấp thông tin pháp lý liên quan đến giao thông mà người lái xe ô tô cần phải biết và được phân loại thành ① chuẩn bị lái ô tô, ② lái xe an toàn trên đường, ③ hành vi vi phạm luật giao thông và ④ các trường hợp tai nạn giao thông.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보