home

Nạn nhân, tội phạm hành hung, gây thương tích

Nạn nhân, tội phạm hành hung, gây thương tích
“Hành hung” là hành vi sử dụng vũ lực hữu hình lên cơ thể người khác một cách trái pháp luật. “Gây thương tích” là hành vi gây ra khó khăn, trở ngại cho một chức năng sinh lý nào đó của cơ thể người khác. Cả hai hành vi này được quy định bị áp dụng xử phạt đối với hành vi bạo lực theo 「Luật Hình sự」 và 「Luật Xử phạt hành vi bạo lực」. Trường hợp nạn nhân bị hành hung, gây thương tích không đồng ý thỏa thuận với người phạm tội, thì có thể tiến hành hòa giải dân sự, tố tụng dân sự, v.v và yêu cầu phí điều trị, phí bồi thường, v.v. Nạn nhân có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại về mặt vật chất cũng như chi phí điều trị trong quá trình xét xử hình sự. Chương này sẽ cung cấp các thông tin pháp luật hữu ích mà nạn nhân và người phạm tội hành hung, gây thương tích cần phải biết.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보