home

Nạn nhân bạo lực tình dục

Nạn nhân bạo lực tình dục
Bất chấp các biện pháp ứng phó với tội phạm tình dục hiện nay, tội phạm tình dục vẫn đang gia tăng và ngày càng độc ác, nhẫn tâm hơn. Hơn nữa, so với các loại tội phạm khác, tội phạm tình dục có khả năng tái phạm cao và tiến hành một cách lén lút, khó phát hiện nên không dễ dàng diệt trừ tận gốc. Chính phủ đã và đang nỗ lực không ngừng trong tăng cường xử phạt và ngăn chặn tái phạm đối với tội phạm tình dục thông qua những bộ luật liên quan đến bạo lực tình dục. Chương này tập trung vào các bộ luật liên quan đến bạo lực tình dục & mại dâm, từ đó tìm hiểu phạm vi & hình thức xử phạt tội phạm tình dục, cách ứng phó khi gặp tội phạm tình dục, chính sách bảo hộ & hỗ trợ nạn nhân, cũng như biện pháp phòng tránh & ngăn chặn tái phạm đối với tội phạm tình dục.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보