home

Kiểm dịch xuất nhập cảnh

Kiểm dịch xuất nhập cảnh
Cung cấp thông tin pháp luật liên quan đến việc kiểm dịch áp dụng các biện pháp vệ sinh như kiểm tra, cách ly, phòng dịch đối với người, máy bay, tàu thuyền, xe ô tô và hàng hóa, v.v đến Hàn Quốc hoặc từ Hàn Quốc đi nước khác thông qua đường hàng không hay cảng biển, v.v. Các công tác này nhằm phòng tránh việc phát tán các bệnh truyền nhiễm trong nước và ra nước ngoài, đồng thời duy trì và bảo vệ sức khỏe của người dân.

Key Contents

  •    To view the original text of the statutes in English,
       use the English-Version Statutes of the Korea Legislation Research Institute (KLRI).

Satisfaction Survey

How would you rate your satisfaction with this website overall? (Select and Save)

Practicability Survey

Do you consider this website was practically helpful?

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보