home

Phòng chống và quản lý bệnh truyền nhiễm

Phòng chống và quản lý bệnh truyền nhiễm
Bệnh truyền nhiễm là bệnh truyền nhiễm cấp 1, bệnh truyền nhiễm cấp 2, bệnh truyền nhiễm cấp 3, bệnh truyền nhiễm cấp 4, bệnh truyền nhiễm cấp 5, bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng, bệnh truyền nhiễm thuộc đối tượng giám sát của Tổ chức y tế thế giới (WHO), bệnh truyền nhiễm khủng bố sinh học, bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh lây nhiễm từ động vật, bệnh truyền nhiễm liên quan đến y tế.

Rửa tay đúng cách, giữ phép lịch sự khi ho là phương pháp cơ bản nhất phòng chống bệnh truyền nhiễm và có thể phòng được 50~70% bệnh truyền nhiễm

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보