home

Sử dụng phương tiện giao thông công cộng

Sử dụng phương tiện giao thông công cộng
Nội dung này cung cấp các thông tin pháp luật về những vấn đề pháp lý tiêu biểu mà dân công sở có thể gặp phải khi sử dụng các phương tiện giao thông khi đi làm và tan sở cũng như các biện pháp ứng phó, trong đó lựa chọn ra các phương tiện đi lại tiêu biểu thường dùng như phương tiện giao thông công cộng, xe đạp, xe ô tô và xe máy, đi bộ, taxi.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보