home

Lao động nữ

Lao động nữ
Đối với lao động nữ, "Hiến pháp Hàn Quốc" đã ban hành những chính sách bảo vệ đặc biệt, quy định điều kiện làm việc phù hợp với đặc điểm thể trạng, sinh lý của lao động nữ, cấm phân biệt đối xử cũng như tăng cường hỗ trợ và bảo đảm chức năng làm mẹ của phụ nữ.

Tài liệu này sẽ giới thiệu các chế độ bảo vệ và hỗ trợ dành cho lao động nữ, đặc biệt cung cấp các thông tin về kỳ nghỉ thai sản trước và sau khi sinh dành cho phụ nữ mang thai, nghỉ nuôi con, giảm thời gian làm việc cho nhân viên nữ đang nuôi con nhỏ, sử dụng nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở công ty v.v... để giúp đỡ phụ nữ cân bằng giữa công việc và gia đình.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보