Нийтийн тээврээр үйлчлүүлэх нь

Нийтийн тээврээр үйлчлүүлэх нь
Энэхүү контентоор дамжуулан ажил эрхэлдэг хүмүүсийн ажилдаа явах, гэртээ ирэхдээ байнга ашигладаг гол төлөөлөл болсон тээврийн хэрэгсэлээр нийтийн тээвэр, дугуй, автомашин болон мотоцикль, алхах, такси зэргийг сонгон ажил эрхэлдэг хүмүүс эдгээр тээврийн хэрэгсэл тус бүрийг ашиглах тулгарч болзошгүй гол гол хууль эрх зүйн асуудлууд болон түүнийг хэрхэн шийдвэрлэх аргачлалын талаар хууль тогтоомжийн мэдээллийг хүргэж байна.

Key Contents

  • bookMark
  • history
  • 다국어 맞춤형 법령정보 다국어 맞춤형 법령정보